Dočasně volně dostupné zdroje

Vzhledem k nastávající situaci se mnoho vydavatelů, producentů a poskytovatelů informačních zdrojů rozhodlo zpřístupnit obsah svých online kolekcí knih a časopisů. Zde najdete hlavní doporučené zdroje.

Všechny výjimečně zpřístupněné zdroje a další odkazy pak naleznete na webu Knihovny FF UK: https://www.ff.cuni.cz/2020/03/uzitecne-odkazy-dobe-uzavirky-knihoven/

Novinky můžete také sledovat na facebookové stránce Knihovny FF UK: https://www.facebook.com/knihovnaffuk/

Základní literatura

Knihovna FF UK ve spolupráci s vyučujícími vytváří seznam základní literatury s odkazy na plné texty. Seznam je průběžně aktualizován. V případě zájmu můžete zažádat o dohledání dalších plných textů.

Seznam a další informace naleznete zde.

JSTOR

Digitální knihovna JSTOR zpřístupnila všechny své kolekce e-knih, e-časopisů, a další jiné kolekce. Přístup potrvá do 30. června.

Přístup ke kolekcím digitální knihovny JSTOR: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=921

Knihovna Akademie věd

Knihovna AV ČR nabízí registraci za poplatek snížený na symbolickou 1 korunu. Čtenáři tak získají přístup do online knih, časopisů, deníků z Česka i z celého světa a do databází.

Přístup k registraci do Knihovny AV ČR: http://www.knav.cz/knihovna-za-korunu

Cambridge University Press

Vydavatelství Cambridge University Press zpřístupnilo přes 700 svých vysokoškolských učebnic, dále pak kolekce Cambridge Companions, Histories a Elements. Přístup potrvá do 30. června.

Přístup ke kolekcím Cambridge University Press: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=918

 

Kontaktní e-mail k e-learningu a EIZ: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu nebo EIZ jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 776 408 615