Elektronické informační zdroje (EIZ)

Zde naleznete přehled dostupných zdrojů na FF UK, které můžete využívat vzdáleně:

UKAŽ

Vyhledávací služba UKAŽ prohledává většinu elektronických (a i tištěných) informačních zdrojů dostupných na UK.

Přístup do UKAŽhttps://ukaz.cuni.cz  

Portál elektronických zdrojů (PEZ)

Tento portál zpřístupňuje na jednom místě informace o všech elektronických informačních zdrojích dostupných na UK, včetně doporučených volně dostupných a zkušebních přístupů.

Přístup do PEZ: https://ezdroje.cuni.cz

Přístup k volně dostupným zdrojům: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?type=volnedostupne&lang=cs

Přístup ke zkušebním přístupům: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?type=freetrials&lang=cs

Poznámka: pro přístup do jednotlivých databází doporučujeme přistupovat ze samotného PEZ, nikoli např. z Google. 

Součástí portálu jsou i Portál elektronických časopisů a Portál elektronických knih. Elektronické knihy jsou dostupné jak ke čtení online, tak i k offline stažení či vypůjčení.

Informace o tom, jak lze přistupovat k elektronických knihám, se dozvíte zde.

Poznámka: některé e-knihy lze nalézt také v Centrálním katalogu UK: https://katalog.cuni.cz

Dočasně volně dostupné e-zdroje

Národní digitální knihovna – Covid

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv byly pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníky dočasně zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny, a to až do 30. června 2021.

Více informací a přístup do digitální knihovny můžete nalézt zde.

Další dočasně zpřístupněné elektronické informační zdroje můžete nalézt na webových stránkách Knihovny FF v příspěvku Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven.

Novinky můžete také sledovat na facebookové stránce Knihovny FF UK: https://www.facebook.com/knihovnaffuk/

Vzdálený přístup do e-zdrojů

Pro vzdálený přístup do elektronických informačních zdrojů můžete využít jak EZproxy, tak institucionální přihlášení Shibboleth, fungováním se tyto dva přístupy ničím neliší. Pro obě možnosti je nutné znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby.

Další informace k elektronickým informačním zdrojům můžete nalézt zde nebo zde.

Kontaktní e-mail k e-zdrojům: eiz@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně EIZ jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 302