Doporučení k distančnímu vzdělávání

Vzhledem k současné situaci se různými formami distančního vzdělávání musí zabývat i ti vyučující, kteří s nimi dosud neměli žádné nebo jen omezené zkušenosti. Proto jsme se rozhodli, sdílet zde s Vámi i obecné tipy a metodické pokyny, které by mohly pomoci. Přehled jednotlivých nástrojů, které jsou k dispozici, naleznete v ostatních podkapitolách této webové stránky.

Byla vytvořena neformální facebooková skupina FF UK – elearning, kde se zájemci mohou dělit o své nápady a zkušenosti s distančním vzdělávání. Budeme rádi, když se k nám připojíte, ať už jenom pro získání inspirace nebo také pro sdílení Vašich zkušeností a postřehů.

Přínosné odkazy a doporučení k distančnímu vzdělávání:

(odkazy jsou průběžně doplňovány)

Doporučení k testování on-line

(odkazy jsou průběžně doplňovány)

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282