Zoom – odůvodnění

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych Vás informovat, že na základě rozhodnutí kolegia rektorky dojde od 1. 10. 2022 k plošnému ukončení finanční podpory licencí platforem pro distanční výuku Adobe Connect a Zoom a k celouniverzitnímu přechodu na MS Teams. 

U Adobe Connect bylo rozhodnutí učiněno z toho důvodu, že funkcionalitou začal zaostávat za ostatními webinářovými platformami a cenová politika společnosti (licence je čerpána za každého účastníka) byla velmi nepříznivá.

V případě licencí platformy Zoom došlo ze strany RUK ke změně financování – jednotlivé fakulty se musí nově na každé licenci podílet 50 % spoluúčastí. Vzhledem k velkému počtu licencí vázaných na FF UK a poměrně vysoké ceně za jednu licenci se kolegium děkanky rozhodlo finančně podílet pouze na několika licencích, které budou z převážné části určeny pro zajištění výuky a podpory studentů se speciálními potřebami, protože MS Teams některé z funkcionalit, které tito studenti využívají, neobsahuje. S příslušnými vedoucími základních součástí se v tomto ohledu spojí proděkanka Hudáková. Pár licencí bude také ponecháno volných (s možností pozdějšího přiřazení) pro mimořádné účely jako organizování zahraniční meziinstitucionální výuky či konference.

Pokud jste dosud využívali licence Adobe Connect nebo Zoom, prosím počítejte s přechodem na MS Teams, který se i díky výraznému vývoji nových funkcí postupně etabloval jako hlavní platforma pro distanční výuku na UK. Je nedílnou součástí systému Microsoft 365 a kombinuje další různé nástroje (SharePoint, OneDrive, Forms atd.), v jejichž rámci umožňuje realizovat nejen výuku, ale vést i online dostupnou platformu pro sdílení prezentací, seminárních prací, nahrávek přednášek, konferencí apod. Z těchto důvodů nebude přechod na MS Teams znamenat zásadní změnu a platforma bude adekvátní náhradou Adobe Connect i Zoom.

 

Srdečně zdraví,

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

proděkan pro informační zdroje/Vice-Dean for Information Resources

Filozofická fakulta UK / Faculty of Arts, Charles University

Více o Zoom.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282