MS Teams – přístup pro externí studenty

Pokud jste externí student – tj. student jiné fakulty UK, jiné VŠ apod., nemáte přiřazené běžné uživatelské jméno pro přístup do MS Teams Filozofické fakulty. Pro přístup do týmů na našich fakultních MS Teams postupujte pro připojení ke vzdálené výuce pomocí platformy Microsoft Teams následujícím způsobem:

1. Vyučující vás musí přidat do týmu pod vaší e-mailovou adresou. Kontaktujte vyučujícího, aby vás přidal do výukového týmu pod vaší (soukromou) e-mailovou adresou (např. mujtestbat@gmail.com) do týmu. Vyučující může postupovat podle tohoto návodu.

2. Na vaši e-mailovou adresu vám přijde pozvánka do týmu. Kliněte na „Open Microsoft Team“.

Pokud se neobjeví možnost založení účtu (viz bod 3), doporučujeme zkopírovat odkaz, spustit internetový prohlížeč v anonymním (privátním) módu a pak do něj vložit odkaz.

3. Založení účtu Ukáže se vám informace, že nemáte pod touto e-mailovou adresou účet, a můžete si ho založit.

Pokračujte dále, zvolte si heslo a vyplňte další požadované údaje.

 

4. Přihlaste se k přednáškám.

Následně se na online přednášky v Teams na FF UK můžete přihlašovat svým emailem a heslem, které jste si zvolil(a).

Zapomenuté heslo

Pokud jste je svému účtu do Teams vedenému na osobní e-mail zamněli heslo, postupujte následovně (heslo do systému Teams je nezávislé na heslu, kterým se hlásíte do své e-mailové schránky):

 

1. Zvolte obnovu hesla

Na přihlašovací stránce do Teams zvolte „Nezdařil se přístup k účtu?“

 

 

2. Zvolte typ účtu – „Osobní“.

 

 

3. Zadejte název účtu (váš osobní e-mail), ke kterému chcete obnovit heslo

 

Postupujte dál podle pokynů na tomto webu.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282