Online přednášky

Přednášky je možné realizovat několika způsoby (v závorce jsou uvedeny použitelné aplikace)

  • Online formou – přenos přednášky v reálném čase:
    • Videokonference – interaktivně s možností zpětné vazby studentů (Skype)
    • Streaming – jednosměrné vysílání od přednášejícího (Youtube).
  • Offline formou – nahraná přednáška je vystavená na internetu (Youtube).

Je možné online a offline formy kombinovat, tj. videokonferenci nahrávat a pak vystavit na YouTube.

Videokonference

Přednášky mohou probíhat online formou v reálném čase, pomocí přímého propojení vyučujícího se studenty.

Tato forma online výuky má následující výhody:

  • Výuka je interaktivní, studenti mohou klást dotazy, vyučující může odpovídat.
  • Výuka může zahrnovat prezentaci slajdů, atd.
  • Výuku je možné nahrávat.

Pro videokonference doporučujeme software Microsoft TeamsAdobe Connect nebo Zoom – po kliknutí na název se dovíte více o licencích k těmto nástrojům dostupných v rámci Univerzity Karlovy.

Případně lze využít volně i dostupné nástroje Microsoft Skype nebo Google Hangouts.

Streaming

Pro streaming doporučujeme použít chytré mobilní telefony Android nebo iPhone.

Je možné použí aplikace Youtube.

Offline vystavení přednášky

Nahrané přednášky je možné vystavit veřejně či neveřejně např. na YouTube nebo na univerzitních Streamserverech.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282

Obecné IT dotazy (instalace software na PC): lvt@ff.cuni.cz , tel.: 221 619 825

Podpora AV techniky: Martin Hundák (LVT): martin.hundak@ff.cuni.cz, tel.: + 420 221 619 824, mob.: + 420 733 676 962