MS Teams – Výuka externistů

Evidovaní externisté

Evidovaní externisté jsou tací, pro které platí:

  1. Jsou evidování katedrou v systému WHOIS jako externisté.
  2. Mají účet v CAS (cas.cuni.cz) a znají k němu heslo.

V tomto případě LVT na žádost ( lvt@ff.cuni.cz ) zřídí externistovi plnohodnotný učitelský účet v Teams, pod fakultním přihlšovacím jménem username@ff.cuni.cz a platí pro něj stejná pravidla jako pro všechny ostatní vyučující na FF UK.

Neevidovaní externisté

Neevidovaní externisté jsou tací, kteří nesplňují podmínky evidovaných externistů. V tomto případě jsou dvě možnosti:

  1. Splnit podmínky pro evidované externisty, tj. katedra zaregistruje externistu ve WHOIS, a externista si vyzvedne heslo (nutno osobně) ve výdejním centru UK. Následně je možno pokračovat podle popisu pro evidované externisty.
  2. Vyučovat v Teams jako „host“.

Pokud externista má vyučovat jako „host“, pak musí některý jiný člen ZS mít vlastnická práva k týmu (kanálu), kde má vyučovat, a přidat tohoto externistu do tohoto týmu (kanálu) pod jeho emailovou adresou (externí, soukromou) jako hosta. Externistovi přijde na tento email pozvánka s instrukce pro připojení. Následně může v daném kanálu online vyučovat standardním způsobem (s drobnými omezeními). 

Více o přidávání hostů do týmů se dočtete na stránce Přidávání hostů do týmu.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282