Porovnání e-learningových nástrojů

Pokud jste si prošli informace o jednotlivých nástrojích, které máme na Filozofické fakultě dostupné, ale stále si nejste jisti, které z nich splňují všechny vaše požadavky, zde se ještě můžete podívat na jejich porovnání. První tabulka porovnává základní funkce všech dostupných nástrojů, druhá pak vybrané funkce nástrojů pro online přednášky.

V případě, že vám v tabulkách nějaké kritérium chybí a myslíte, že by mělo být doplněno, kontaktujte nás na e-mailu elearning@ff.cuni.cz.

Základní porovnání e-learningových nástrojů dostupných na FF UK

Moodle Turnitin MS Teams Zoom
Asynchronní výuka ano ano ano ne
Synchronní výuka ne ne ano ano
Zadávání a odevzdávání úkolů ano ano ano ne
Zadávání testů ano ne ano, s limity ne
Známkování / bodování ano ano ano ne
Textová komunikace (fóra, chaty, apod. ano ne ano ano
Sdílení materiálů, souborů, odkazů ano ne ano ano, s limity
Online přednáška (videoschůzka) ne ne ano ano

Porovnání e-learningových nástrojů pro online přednášky (videoschůzky)

MS Teams Zoom
Videokamera a mikrofon ano ano
Maximální počet připojených účastníků 300 100 (Basic účet) / 300 (EDU licence)
Sdílení obrazovky ano ano
Textová komunikace (chat) ano ano
Tabule / whiteboard ano ano
Ankety v přednášce ne ano
Záznam přednášky ano ano
Čeština ano ne
Přístup přes mobilní aplikaci ano ano
Rozdělení studentů do oddělených skupin (tzv. breakout rooms) ano ano

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282