Porovnání e-learningových nástrojů

Pokud jste si prošli informace o jednotlivých nástrojích, které máme na Filozofické fakultě dostupné, ale stále si nejste jisti, které z nich splňují všechny vaše požadavky, zde se ještě můžete podívat na jejich porovnání. První tabulka porovnává základní funkce všech dostupných nástrojů, druhá pak vybrané funkce nástrojů pro online přednášky.

V případě, že vám v tabulkách nějaké kritérium chybí a myslíte, že by mělo být doplněno, kontaktujte nás na e-mailu elearning@ff.cuni.cz.

Základní porovnání e-learningových nástrojů dostupných na FF UK

Moodle Turnitin MS Teams Zoom Adobe Connect
Asynchronní výuka ano ano ano ne ne
Synchronní výuka ne ne ano ano ano
Zadávání a odevzdávání úkolů ano ano ano ne ne
Zadávání testů ano ne ano, s limity ne ne
Známkování / bodování ano ano ano ne ne
Textová komunikace (fóra, chaty, apod. ano ne ano ano ano
Sdílení materiálů, souborů, odkazů ano ne ano ano, s limity ano
Online přednáška (videoschůzka) ne ne ano ano ano

Porovnání e-learningových nástrojů pro online přednášky (videoschůzky)

MS Teams Zoom Adobe Connect
Videokamera a mikrofon ano ano ano
Maximální počet připojených účastníků 300 100 (Basic účet) / 300 (EDU licence) 200
Sdílení obrazovky ano ano ano
Textová komunikace (chat) ano ano ano
Tabule / whiteboard ano ano ano
Ankety v přednášce ne ano ano
Záznam přednášky ano ano ano
Čeština ano ne ano
Přístup přes mobilní aplikaci ano ano ano
Rozdělení studentů do oddělených skupin (tzv. breakout rooms) ano ano ano

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282