Turnitin

Turnitin je nástroj, který je vhodný pro podporu akademického psaní, jelikož nabízí interaktivní prostředí pro průběžnou zpětnou vazbu. Zároveň je to nástroj, který kontroluje odevzdané texty v kontextu jejich originality proti rozsáhlé databázi zdrojů – i proto je často označován za „antiplagiátorský systém“.

Na základě Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací (viz https://cuni.cz/UK-9749.html ) se veškeré závěrečné práce od 1. října 2019 kontrolují kromě dosud používaného systému Theses právě také nástrojem TURNITIN. Kontrola na plagiáty systémem Turnitin je nově implementována ve stejném módu jako Theses a lze k ní tedy také přistoupit prostřednictvím Studijního informačního systému.

Procentuální shodu podobnosti, kterou Turnitin vypočítává, je však potřeba náležitě a odborně interpretovat. Turnitin totiž označí veškeré podobnosti, i ty správně ocitované. To znamená, že často ani 98% podobnost nemusí vůbec nic znamenat a je potřeba vygenerované výsledky individuálně posoudit. Neexistuje přesná procentuální hranice (originality scores), od které by práce mohla být s jistotou považována za plagiát.

Není ale nezbytné využívat Turnitin pouze pro závěrečné práce. Můžete v něm kontrolovat i menší úkoly. Podobně jako v nástroji Moodle v něm lze nastavit termíny odevzdávání úkolů. Práce lze pak hodnotit za pomoci tzv. feedback studia. To nabízí jak možnost kontroly podobnosti, tak v něm lze jednotlivé části textu komentovat či označovat různými značkami. Zároveň ho lze využívat i v kombinaci s Moodle, který nabízí funkcionalitu s názvem Úkol Turnitin 2.

Přístup do Turnitinu: http://turnitin.cuni.cz/

Přihlášení do systému Turnitin je možné pouze přes webovou stránku > turnitin.cuni.cz pomocí tlačítka >>Přihlásit do Turnitinu<<, které uživatele přesměruje na přihlášení přes CAS.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282