Adobe Connect

POZOR, ZMĚNA! Byl spuštěn nový automatický rezervační systém, přes který je nutné rezervovat všechny termíny videokonferencí v Adobe Connect. Více informací se dočtete níže v textu.

Adobe Connect je nástroj vhodný pro pořádání tzv. webinářů, tedy takových setkání v reálném čase, kdy není potřeba cestovat na místo konání osobně, ale stačí se připojit do virtuální místnosti přes počítač s internetem. Zajišťuje ukládání, distribuci a přehrávání multimediálního obsahu skupinám uživatelů.

Aplikace Adobe Connect

Zde si můžete stáhnout aplikaci, přes kterou následně webinář spustíte (dostupné jsou varianty pro Windows i pro Mac): https://helpx.adobe.com/adobe-connect/connect-downloads-updates.html#Application

Připojení se k webináři – jako host

Pokud se chcete k nějakému webináři připojit:
1. spustíte aplikaci (odkaz na stažení viz výše)
2. zadáte URL, které jste dostali od pořadatele webináře a pokračujete tlačítkem CONTINUE
3. přihlásíte se jako HOST zadáním vlastního jména a příjmení a pokračujete tlačítkem VSTOUPIT DO KONFERENCE

Pořádání webinářů – jako hostitel, přednášející

Přístup do Adobe Connect pro vytvoření konferenční místnosti: https://meetings.cesnet.cz/cuni/

Konferenční místnost v Adobe Connect může založit a provozovat každý pracovník Univerzity Karlovy, který má platné přihlašovací údaje do CAS.

Dostupné návody k pořádání webinářů jsou k dipozici ZDE

Využívání nástroje Adobe Connect přináší několik výhod, z nichž tou nejočividnější je již zmíněná možnost zúčastnit se, aniž bychom museli někam cestovat. To může pomoci například externím vyučujícím nebo třeba studentům, kteří zároveň se studiem ještě pracují a cestou do školy (často kvůli jedné přednášce) by v důsledku ztratili třeba o hodinu více času, než když se budou k přednášce moci připojit zrovna z toho místa, kde zrovna jsou.

Přidaná hodnota Adobe Connect Meeting je zejména v tom, že v něm lze rychle střídat několik různých druhů činností a jsou tam i nástroje na společnou tvorbu (sdílená tabule, společné psaní textu). Taková kombinace je unikátní, jinde by se muselo přepínat mezi několika různými nástroji. Adobe Connect nabízí funkce přenosu obrazu z kamery a zvuku z mikrofonu, promítání powerpointové prezentace, předávání obrazových, textový a dalších souborů, psaní a kreslení na tabuli, dokreslování do obrázků, výklad k obrázku s použitím ukazovátka, pokládání otázek a sbírání odpovědí na ně, hlasování, jednoduché kvízy, písemné chatování, společnou tvorbu textu/poznámek a dokonce rozdělení celé skupiny na několik sekcí, které chvíli pracují a komunikují odděleně, a pak jejich opětovné spojení.

Kromě toho může přednášející celou přednášku nahrát a uložit pro studenty i k pozdějšímu sledovaní. Takže pokud se někdo nestihl včas připojit nebo si třeba potřebuje některou část výkladu zopakovat, může si přednášku jednoduše pustit ze záznamu. Dále lze v knihovně obsahu ukládat i PowerPointové prezentace, které je pak server schopný studentům přehrávat v okně webového prohlížeče a to buď na vyžádání nebo přes posílání odkazů prostřednictvím serveru nebo e-mailů, SISu apod.

K online přednášce v prostředí Adobe Connect se může připojit až 200 účastníku, ale je vhodný zejména pro menší skupiny studentů (typicky kruh), kde se předpokládá vysoká míra interakce s účastníky.

Automatický rezervační systém

Adobě Connect sice běží na výkoném serveru (CPU 32 jader, RAM 128 GB), ale vzhledem k současné situaci, kdy je o distanční výuku prostřednictvím Adobe Connect zvýšený zájem, se i přes to může stát, že bude kapacita vyčerpána. Proto bylo nezbytné přistoupit k dalším opatřením.

Prostory (kapacity) pro konferenci je povinné si předem REZERVOVAT na konkrétní datum a čas:

Pravidla rezervací pro konference

Pro termíny po 1.7.2020 je již potřeba využívat nový automatický rezervační formulář: https://meetings.cesnet.cz/cuni/, který bude spuštěn 15.6.2020. Další důležitou změnou, která přichází spolu s novým rezervačním systémem, je to, že již nebudete muset sami vytvářet konferenční místnosti, nový rezervační systém místnosti vytváří při procesu rezervace(nebude možné využívat dříve vytvořené konferenční místnosti).Návod pro používání nového rezervačního systému naleznete zde.

Pro snížení zátěže je doporučováno následující:

 1. Při zakládání konference nenechávejte systém automaticky rozeslat pozvánky účastníkům. Místo toho rozešlete URL adresu konference e-mailem, nebo jej zveřejněte v SISu.
 2. Omezte počet hostitelů na max. jednoho v konferenční místnosti. Nemějte v konferenci více hostitelů současně.
 3. Omezte počet přednášejících na max. jednoho v konferenční místnosti. Nemějte v konferenci více přednášejících současně.
 4. Raději než delegování účastníka do role přednášejícího vyžádejte sdílení jeho obrazovky.
 5. Omezte počet účastníků s vyžádaným sdílením obrazovky na max. jednoho účastníka.
 6. Práva pro sdílení postupně předávejte tak, že vždy je nejprve jednomu účastníkovi odeberte a poté je přidělíte jinému účastníkovi.
 7. Při nedostatku výkonu zvažte, zda povolit všem účastníkům současně mikrofony, zda jim oprávnění nepřidělovat postupně. Naučte účastníky, aby se hlásili o slovo.
 8. Při nedostatku výkonu zvažte, zda neomezit počet povolených kamer v konferenci.
 9. Pokud možno nepoužívejte kreslení na Tabuli pro všechny účastníky současně.
 10. Pokud to není nutné, nezvyšujte nastavení kvality vysílaného obrazu kamery.
 11. Soubory nahrajte do konferenční místnosti předem, mimo dobu vysoké zátěže.
 12. Video soubory umístěte na streamserver a pro jejich přehrání použijte sdílený odkaz.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282