Adobe Connect

Z důvodu ukončení podpory této platformy na UK doporučujeme přesunout používané výukové materiály na podporované platformy, zejm. na MS Teams.

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282