Moodle

Používání nástroje Moodle jako doplňku ke klasickým přednáškám a seminářům přináší spoustu benefitů, které mohou učiteli ulehčit sdílení obsahu se studenty a studentům přístup ke studijním materiálům. Mimo to je Moodle vhodným nástrojem i pro čistě e-learningové, distanční vzdělávání.

Moodle nástroj, ve kterém lze jednoduše strukturovat přednášky, sdílené materiály a související úkoly, což může studentům pomoci v orientaci ve vyučovaných tématech, v termínech odevzdávání jednotlivých úkolů a zároveň pak mohou přes Moodle sledovat třeba to, jak byla jejich odevzdaná práce ohodnocena a jaké je jejich průběžné celkové hodnocení.

Ve vytvořeném kurzu si můžete vytvořit jednotlivá podtémata (podle témat jednotlivých přednášek, podle týdnů apod.). Do každého z nich pak můžete vkládat různé související materiály (např. prezentaci z hodiny, doplňující materiály k výkladu, seznam další literatury, url odkazy) nebo třeba úkoly pro studenty. Ty mohou být odevzdány v různé formě a může tam být nastaven třeba i termín odevzdání.

Mimo to lze v Moodlu tvořit testy, které pak mohou studenti vyplňovat přímo přes rozhraní Moodlu. Výhodou takovýchto testů je jejich variabilita a to jak v různých typech jednotlivých úloh, tak například v tom, že lze otázky či odpovědi libovolně míchat, což zamezuje opisování. Většina testových úloh může být dokonce vyhodnocována automaticky a výsledky jsou pak zaznamenávány velice přehledně.

Přístup do Moodle: https://dl.cuni.cz

Návody:

Přihlášení do Moodle

Založení kurzu v Moodle

Úvodní nastavení kurzu

Základy ovládání kurzu

Zápis studentů do kurzu

Export seznamu studentů

Režim skupin

Životní cyklus kurzu, záloha a restart

Studijní materiály

Úkol Turnitin 2

Testování v Moodle

Vytvoření testu a testových otázek

Banka úloh

Kompletní dokumentace k Moodle 4.0 (v angličtině)
Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282