Moodle

POZOR!! Očekáváme, že během zkouškového období mohou být zvýšené nároky na kapacity serverů Moodle UK. Pokud plánujete testovat více než 50 studentů zároveň, nahlašte nám to prosím nejpozději 14 dní před plánovaným testováním podle pokynů ZDE. Děkujeme za spolupráci.

Softwarový balíček Moodle je určen pro tvorbu výukových kurzů dostupných přes internet. Na Univerzitě Karlově je momentálně Moodle provozován na čtyřech centrálních instalacích:

  1. Moodle pro výuku 1 – určený pouze pro bezplatnou výuku na Univerzitě Karlově, uživatelé musí být zaměstnanci či studenti (přístup přes CAS)
  2. Moodle pro výuku 2 – funguje stejně jako Moodle pro výuku 1, je určen pro odlehčení zátěže systému
  3. Moodle pro další vzdělávání – určený pro jiné typy kurzů na Univerzitě Karlově (např. CŽV), tyto kurzy mohou být i zpoplatněny
  4. Moodle pro hostování kurzů – určený pro provoz komerčních kurzů Univerzity Karlovy a kurzy hostujících subjektů, provoz je zpoplatněn

Přístup do Moodle: https://dl.cuni.cz

Používání nástroje Moodle jako doplňku ke klasickým přednáškám a seminářům přináší spoustu benefitů, které mohou učiteli ulehčit sdílení obsahu se studenty a studentům přístup ke studijním materiálům. Mimo to je Moodle vhodným nástrojem i pro čictě e-learningové, distanční vzdělávání.

Dostupné návody jsou k dispozici zde

Moodle nástroj, ve kterém lze jednoduše strukturovat přednášky, sdílené materiály a související úkoly, což může studentům pomoci v orientaci ve vyučovaných tématech, v termínech odevzdávání jednotlivých úkolů a zároveň pak mohou přes Moodle sledovat třeba to, jak byla jejich odevzdaná práce ohodnocena a jaké je jejich průběžné celkové hodnocení.

Ve vytvořeném kurzu si můžete vytvořit jednotlivá podtémata (podle témat jednotlivých přednášek, podle týdnů apod.). Do každého z nich pak můžete vkládat různé související materiály (např. prezentaci z hodiny, doplňující materiály k výkladu, seznam další literatury, url odkazy) nebo třeba úkoly pro studenty. Ty mohou být odevzdány v různé formě a může tam být nastaven třeba i termín odevzdání.

Mimo to lze v Moodlu tvořit testy, které pak mohou studenti vyplňovat přímo přes rozhraní Moodlu. Výhodou takovýchto testů je jejich variabilita a to jak v různých typech jednotlivých úloh, tak například v tom, že lze otázky či odpovědi libovolně míchat, což zamezuje opisování. Většina testových úloh může být dokonce vyhodnocována automaticky a výsledky jsou pak zaznamenávány velice přehledně.
Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282