Socrative

Socrative je e-learningový nástroj, který umožňuje vytvářet jednoduché a krátké testy a kvízy pro rychlou zpětnou vazbu ve výuce. Lze jej využít např. při přednášce jako metodu kontroly, zda studenti správně pochopili přednášenou látku, či zda si zapamatovali klíčové pojmy.

Přihlášení se do Socrative

>>Detailní informace o SOCRATIVE na UK

Pokud jste vyučující, zaregistrujte se na webové stránce https://www.socrative.com. Po přihlášení se získáze účet „Teacher“, který vám umožní vytvářet tzv. kvízy. Kvíz může obsahovat otázky typu ano/ne, výběr z možností nebo doplnění textové odpovědi. Každý kvíz je vázán na jednu místnost („room“), který má unikátní název, pod nímž mohou studenti nalézt konkrétní místnost a začít odpovídat na otázky připraveného kvízu.

Studenti se taktéž přihlašují na adrese http://www.socrative.com/ tlačítkem „Login“, následně vybírají „Student Login“. Pro přihlášení je potřeba pouze znát název místnosti založené vyučujícím a v dalším kroku vyplnit jméno. Přihlášení pro studenty je stejné jak při předem připraveném kvízu, tak při rychlých odpovědích. Do kvízové místnosti se může přihlásit maximálně 50 studentů v základní verzi a až 150 v rozšířené verzi Socrative PRO.

Návody

Socrative PRO

Nástroj Socrative lze používat zdarma v základní verzi bez licence, ale Ústřední Knihovně UK se podařilo zajistit omezený počet licencí k rozšířené verzi Socrative PRO. Pokud máte o rozšířenou verzi Socrative PRO zájem, požádejte o ni e-mailem kolegyni z centrální podporu nástroje Socrative na UK Víta Švejdu (e-mail: Vit.Svejda@lfp.cuni.cz, tel.: 377 593 157, webové stránky podpory).

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282