Životní cyklus kurzu, záloha a restart

Běžná životnost kurzu v Moodle je jeden semestr, popř. akademický ok. Poté by měl být obsah kurzu zálohován a pro případné další použití restartován.

Důvodem k záloze starého kurzu v Moodle je povinnost uchovávat písemné formy kontroly studia do konce následujícího akademického rok (viz čl. 8, odst. 10 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy), která se vztahuje i na výstupy a data ze všech systémů (Moodle, MS Teams atd.) pro podporu (distanční) výuky.

V zásadě máte dvě možnosti, jak postupovat:

  1. Starý kurz archivovat a vytvořit si nový. – doporučujeme zejm. pokud máte v kurzu hodnocené aktivity (úkoly, testy). Stačí požádat Helpdesk Moodle (moodle-help@ruk.cuni.cz) o archivaci kurzu a založení nového kurzu včetně obsahu, ale bez dat studentů.
  2. Stáhnout si zálohu starého kurzu a poté ho restartovat podle tohoto návodu. V případě, že kurz používáte pouze jako úložiště studijních materiálů, není potřeba ho zálohovat, stačí ho restartovat (Pozor! Restart je nevratná aktivita!).

 

Kontaktní e-mail k e-learningu: elearning@ff.cuni.cz

Pokud máte ohledně e-learningu jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Případně můžete využít i naše telefonní číslo: +420 221 619 282